ADHD på jobbet

Om ADHD

Alla kan vi ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera våra impulser ibland, särskilt när vi är trötta och stressade. Men för några av oss är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt våra möjligheter att fungera i vardagen. Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD.

De huvudsakliga symtomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårighet med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, ca fem procent av alla barn i Sverige har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder. Man uppskattar att 2,5 % av alla vuxna har ADHD enligt en internationell studie.

ADHD, ADD och DAMP

ADHD är ett samlingsnamn som omfattar ADD och DAMP.

  • ADD är ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.
  • DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem.
  • Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

 

Comments are closed.