Arbetsmiljö

arbetsmiljo_800x250

Alla anställda har en skyldighet att medverka till skapandet av en bra arbetsmiljö.
Vi har dessutom förtroendevalda skyddsombud med sin fackliga uppgift att särskilt vaka över arbetsmiljön.
Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för skydds- och miljöarbetet på fabriken.

Vid arbetsmiljö frågor kontakta ditt skyddsombud (SO)
eller avdelningens samordnande huvudskyddsombud (SHSO).

Avdelningsmaterial

Arbetsmiljö (förbundet)

Arbetsmiljö (förbundsmaterial)

 

 

Comments are closed.