Årsmöte onsdag den 25/4-2018 kl. 16:20

Pappers avd. 16, Ortviken HAR ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 25 APRIL 2018, KL. 16.20

Plats: Bruksgården, Hörsalen!

UR DAGORDNINGEN:

Beslut om: Ansvarsfrihet, arvoden, mötestid.

Val av:

  • Val av Ordförande för 2 år.
  • Val av 1 st. Studieorganisatör för 2 år.
  • Val av 2 st. Ledamot för 2 år.
  • Val av styrelseersättare för 1 år
  • Val av Revisor för 2 år.
  • Val av Valberedare (sammankallande) för 2 år.
  • Val av 1 st. Valberedare för 2 år.
  • Val av Ombud förbundsmötet för 1 år.
  • Val av 3 st. ersättare till Förbundsmötet för 1 år.

Övriga val enligt valberedningen.

Förtäring, Lotteri, Välkommen!

Veckobrev

Veckobrev Pappers avd:16, Ortviken V: 14 – 15

Kommande veckas kalender:

Mbl. SCA UH kommer vara regelbunden info till oss fackliga på onsdagar angående omorganisationen. Mbl. Ortviken den 9/4.
Nu kan ni hämta beställda Jubileumsjackan Pappers Avd.16 110 år Kolla om det är någon på exp. Ring 94255

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
Angående rapporttering i Pia när man gör illa sig så ska man rapportera det som olycksfall Aj och inte Oj. Har man sökt läkarvård så ska man kryssa i rutan för medicinskt behandling för då får man igen sina utlägg från AFA när man har kontaktat H G Sjödin ASHO.

Rapporter från förhandlingar: Ortviken Drift
Från årets avtal så kommer det att betalas ut 261: – + 63: – = 324: – den 25/4.
Sedan är det 261: – att fördela lokalt.
Det är mycket nu angående organisations förändring SCA UH. När underhållet kommer att tillhöra driften. Det är fortfarande en hel del Personärenden.

SCA Underhåll;
Från årets avtal så kommer det att betalas ut 261: – + 78: – = 339: – den 25/4.
Sedan är det 261: – att fördela lokalt. Det kommer att bli många förhandlingar i omorganisationen för vi och företaget har olika uppfattningar i detta.

Studier:
Om ni funderar på något angående utbildningar inom Pappers så kontakta H-G Sjödin. Vi jobbar på att ordna en FGU utbildning under 2019 tillsammans med Avd. 167 Östrand.

Facklig politisk verksamhet:
Det är mycket kring valet 2018 som Patrik H. Jobbar med inför valet den 9/9

Kultur:
Nu är utlottningen klar till GIF Sundsvall hemmamatcher

Försäkringar:
Vid olycksfall på fritiden och att ni måste uppsöka akuten/vårdcentalen
Ring Folksam 0771 960960 och uppge att ni är Pappers medlem.

Våran Försäkringsansvarig är Erik Modin ÅC Skift 5.

Rapporter från:
Affärsråd/Koncernråd.
Affärsråd Paper & Pulp har AU den 16/4 och Styrelsemöte 17/4 2018 på Östrand

Personalstiftelsen
Komihåg att man kan söka bidrag för skiftlagen och arbetsgrupperna för egna aktiviteter

Övriga rapporter
Ortvikens Arbetarnas begravningskassa behöver få hjälp med när någon medlem avlider Meddela detta till Sven Lundqvist eller Jan Öberg. Glöm ej årsmötet den 25/4 bruksgården