Veckobrev

Årets första Veckobrev  v03 – v04

Kommande veckas kalender:

Mbl. SCA UH den 19/2. Mbl. Ortviken den 29/1

Nu kan ni hämta & beställa Jubileumsjackan Pappers Avd.16 110år

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
Angående rapporttering i Pia när man gör illa sig så ska man rapportera det som olycksfall Aj och inte Oj. Har man sökt läkarvård så ska man kryssa i rutan för medicinskt behandling för då får man igen sin utlägg från Afa.

Rapporter från:

Förhandling, Ortviken Drift:
Ombudsrollen i Pappersbruket vi är överens om skrivningen i nya Avtalet men ej överens om betalningen. Vi har lämnat ett mot förslag till företaget angående ombudsrollen i PB som vi tar den 29/1. Vi kommer att fortsätta att inte lägga några pengar till Driftledare där ska det vara friska pengar. Det är fortfarande mycke Personärenden gäller båda UH & Drift företaget har blivit mycket hårdare i detta med att man inte kan få jobba 50 %. Vi har tagit upp att förtaget och även med SCA att vi måste se över det här med att jobba 50 % för att alla blir äldre och har jobbat många år.

Förhandlingar, SCA Underhåll:
Vi har Mbl förhandling den 19/2. Se. Mbl Ortviken angående personärenden

Studier:
Om ni funderar på något angående utbildningar inom Pappers så kontakta H-G Sjödin. Vi jobbar på att ordna en FGU utbildning i början av nästa år.

Facklig politisk verksamhet:
Patrik Häggberg ska åka på en Facklig/Politisk konferens Pappers och LO den 30 -31/1 2018

Kultur:
Har köpt några biljetter till Expedition Babben – står upp på nya ställen torsdagen den 22/2 i Kvissleby mejla lena.enquist@sca.com senast den 14/2 vi lottar ut 2 biljetter per vinnare

Försäkringar:
Vid olycksfall på fritiden och att ni måste uppsöka akuten/vårdcentalen.
Ring Folksam 0771 960960 och uppge att ni är Pappers medlem.
Våran Försäkringsansvarig är Erik Modin ÅC Skift 5.

Affärsråd/Koncernråd:
Affärsråd Paper & Pulp har AU den 23/1 och Styrelsemöte 24/1 2018 i Umeå

EWC:

Personalstiftelsen:
Komihåg att man kan söka bidrag för skiftlagen och arbetsgrupperna för egna aktiviteter

Övriga rapporter:
Ortvikens Arbetarnas begravningskassa behöver få hjälp med när någon medlem avliderMeddela detta till Sven Lundqvist eller Jan Öberg .

Jubileumsjackan Pappers avd:16 110 år.

Nu har våra jackor kommit, dessa tider nedan kan ni komma till fackexp. och hämta er jacka (jubileumsgåva).

Observera det är bara medlemmar i Pappers avdelning 16 som är berättiga till en jacka, tyvärr så har det slunkit med icke medlemmar som har lämnat in beställning.

Utlämningstider för jubileumsjackan

  • 18/1 kl. 12:00 – 18:40
  • 19/1 kl. 12:00 – 16:00
  • 2/1 kl. 12:30 – 18:40
  • 24/1 kl. 17:00 – 18:40
  • 25/1 kl. 8:00 – 16:00
  • 29/1 kl. 16:00 – 18:40
  • 30/1 kl.16:00 – 18:40
  • 5/2 kl.16:00 – 18:40
  • 6/2 kl.16:00 – 18:40