Veckobrev

Veckobrev Pappers avd:16, Ortviken V:48 – 03

Kommande veckas kalender:
Ordförande har semester den 14/12 till den 15/1 2018,
Sven Lundqvist går in som ordförande i första hand & Stefan Kruus går in om Sven är borta.

Nu kan ni beställa Jubileumsjackan Pappers Avd.16 110år

MBL:
Mbl. SCA UH den 22/1-2018.  Mbl. Ortviken 15/2018.

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
Vi har även hjälp några medlemmar med att anmäla till Folksam & AFA när man är sjuk mer än 90 dagar och även Olycksfall på fritiden till Folksam.

Rapporter från förhandlingar:

Ortviken Drift;

Ombudsrollen i Pappersbruket vi är överens om skrivningen i nya Avtalet men ej överens om betalningen. Vi har meddelat företaget att vi åter kommer angående betalningen för ombuden och Driftledarna till början av 2018. Personärenden angående långsjuk gäller båda UH & Drift. Vi har svårt med att komma överens angående betalning av Driftledare/Ombudsrollen.

SCA Underhåll;

Vi har Mbl förhandling den 22/1. Se. Mbl Ortviken

Studier:

Om ni funderar på något angående utbildningar inom Pappers så kontakta H-G Sjödin. Vi jobbar på att ordna en FGU utbildning i början av nästa år.

Facklig politisk verksamhet:

Vi måste få till en förändring i sjukförsäkringen. Patrik Häggberg ska åka på en Facklig/Politisk konferens Pappers och LO den 30 -31/1 2018

Kultur:

Gå in på våra hemsidor och se vilka som vann biljetter till Relax Himlabadet

Dom vill även få in tips från er medlemmar.

Försäkringar:

Vid olycksfall på fritiden och att ni måste uppsöka akuten/vårdcentalen

Ring Folksam 0771 960960 och uppge att ni är Pappers medlem.

Våran Försäkringsansvarig är Erik Modin ÅC Skift 5.

Rapporter från:

Affärsråd/Koncernråd.

Affärsråd Paper & Pulp har AU den 23/1 och Styrelsemöte 24/1 2018 i Umeå

EWC

Sven Lundqvist har avsagt sig uppdraget som ordförande även som ledamot

Personalstiftelsen

Komihåg att man kan söka bidrag för skiftlagen och arbetsgrupperna för egna aktiviteter

Övriga rapporter

Ortvikens Arbetarnas begravningskassa behöver få hjälp med när någon medlem avlider. Meddela detta till Sven Lundqvist eller Jan Öberg.

Glöm ej Beställa Jubileums jackan finns för provning på Fack exp.