Vinnare Relaxen Himlabadet

Eftersom denna information är svår att hitta på SCA;s intranät så publicerar vi vinnarna även här.

Följande medlemmar har vunnit biljetter till relaxen himlabadet. Biljetterna finns att hämta I portvakten.

Lars-Göran Rongdén-Hägglund

Christian Selin-Gullinder

Lena Eriksson

Mikael Bäckaräng

Lars Öhman

Christer Eliasson

Thomas Möller

Christer Sjögren

Jan Ericsson

Sara Söderlind

Sven Lundqvist

Björn Persson

Mats Eriksson

Maine Haapala

Andreas Zetterkvist

Edge Lidén

Jan Härén

Håkan Hedin

Mats Jonsson

Olle Öhlén

Morgan Eriksson

Per-Erik Olsson

Emma Valter

Kurt Fjällmo

Åsa Kax

Anders Eriksson

Lars Dahlkvist

Sofia Karlsson

Niklas Pettersson

Patrik Svensson ( pumpteknik )

GRATTIS ÖNSKAR KULTURKOMMITTÉN

Veckobrev

Veckobrev Pappers avd:16, Ortviken V:47-48

Kommande veckas kalender:

Mbl. SCA UH den 27/11. Nu kan ni beställa Jubileumsjackan Pappers Avd.16 110år

Systematiskt arbetsmiljöarbete:

Det är några AFA skrivning med medlemmar. Vi har även hjälp några medlemmar med att anmäla till Folksam & AFA när man är sjuk mer än 90 dagar och även Olycksfall på fritiden till Folksam.

Rapporter från förhandlingar:
Ortviken Drift:

Ombudsrollen i Pappersbruket vi är överens om skrivningen i nya Avtalet men ej överens om betalningen. Vi har meddelat företaget att vi åter kommer angående betalningen för ombuden och Driftledarna till början av 2018.

SCA Underhåll;

Vi har Mbl förhandling den 27/11. Det är mycke rehab och personärenden både på SCA UH. & Ortviken

Studier:

Ny studieorganisatör H-G Sjödin. Om ni funderar på något angående utbildningar inom Pappers så kontakta H-G Sjödin. Vi jobbar på att ordna en FGU utbildning i början av nästa år.

Facklig politisk verksamhet:

Vi måste få till en förändring i sjukförsäkringen. Patrik Häggberg ska åka på en Facklig/Politisk konferens Pappers och LO

Kultur:

Gå in på våra hemsidor och se vilka som vann biljetter till Relax Himlabadet

Dom vill även få in tips från er medlemmar.

Försäkringar:

Vid olycksfall på fritiden och att ni måste uppsöka akuten/vårdcentalen

Ring Folksam 0771 960960 och uppge att ni är Pappers medlem.

Våran Försäkringsansvarig är Erik Modin ÅC Skift 5.

Rapporter från:

Affärsråd/Koncernråd.

Affärsråd Paper & Pulp har AU den 23/1 och Styrelsemöte 24/2 2018 i Umeå

EWC

Sven Lundqvist har avsagt sig uppdraget som ordförande även som ledamot

Personalstiftelsen

Komihåg att man kan söka bidrag för skiftlagen och arbetsgrupperna för egna aktiviteter

Övriga rapporter

Ortvikens Arbetarnas begravningskassa behöver få hjälp med när någon medlem avlider

Meddela detta till Sven Lundqvist eller Jan Öberg Glöm ej Beställa Jubileumsjackan finns för provning på Fack exp.