Årsmöte Pappers avdelning 16.

Pappers Avd. 16, Ortviken
HAR ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 26 APRIL 2017, KL. 17.00

OBS! Bruksgården, Hörsalen!

UR DAGORDNINGEN:
Beslut om: Ansvarsfrihet, arvoden, mötestid.

Val av:

  1. Val av Kassör för 2 år.
  2. Val av 2 st. Ledamöter för 2 år.
  3. Val av 2 st. Styrelseersättare för 2 år.
  4. Val av Revisor för 2 år.
  5. Val av Revisor för 1 år.
  6. Val av Ombud förbundsmötet för 1 år.
  7. Val av 3 st. ersättare till Förbundsmötet för 1 år.
  8. Val av 5 st. Kongressombud för 4 år.
  9. Val av 5 st. ersättare Kongressombud för 4 år
  10. Val av Samordnande HuvudSkyddsOmbud (SHSO) på 3 år.

Övriga val enligt valberedningen.

Förtäring, Lotteri, Välkommen