AVDELNINGSMÖTE 30/11-16

AVDELNINGSMÖTE ONSDAG DEN 30/11-2016 kl. 17:00.

OBS! Skönsbergs folkets hus. OBS!
UR DAGORDNINGEN:

Beslut:
Höjning av grundavgiften, Spridningspengar, Verksamhetsplanering 2017.

Rapporter av:
Förhandlingar SCA Ortviken & SCA-UH,
SHSO, Studieorganisatör,
Facklig politisk och Kultur ansvariga.

Förslag: Ändring av styrelsearvoden.

SMÖRGÅSTÅRTA. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

Pappers_logo_liten155x100