Ådalen 31

Den 14 maj 2016 är det 85 år sedan Ådalshändelserna 1931

En minneshögtid kommer att hållas vid Minnesmärket i Lunde kl. 13.30 denna dag. Minneshögtiden pågår ca 1,5 tim.

Högtidstalare är Lars Lindgren förbundsordförande för Transportarbetareförbundet.

Med hälsning
LO-distriktet i Mellersta Norrland

Pappers avd: 16 är inte inblandad i misstänkt förskingring!

Misstänkt förskingring i en avdelning i Pappers.

13 april 2016

PRESSMEDDELANDE

Misstänkt förskingring i en avdelning i Pappers.

Styrelsen i en avdelning har idag gjort en polisanmälan mot misstänkt förskingring och trolöshet mot huvudman.

Det som framkommit är att det har försvunnit kontanta medel i en handkassa under längre tid. Beloppet är på cirka 600 000 kr och utredningen från polis och åklagare får utvisa detta.

Förbundet och avdelningsstyrelsen avvaktar nu utredningen från polis och åklagare.

P-A Pettersson

Studie- Press- och informationsombudsman
070 – 243 13 91
p-a.pettersson@pappers.se
Läs hela artikeln här
http://www.pappers.se/aktuellt/misstankt-forskingring-i-en-avdelning-i-pappers

Sammandrag från Årsmötet 2016-04-13

Styrelsen för Pappers avdelning 16 beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Följande val genomfördes:

Ordförande för 2 år: Jan Öberg
Kassör för 1 år: Erik Modin
Studieorganisatör för 2 år: Andreas Hallgren
2 ledamöter för 2 år: Magnus Forslund, Christer Johnsen
Styrelseersättare får två år: Lena Enqvist
Revisor för 2 år: Jan Sevón
Revisorsersättare för 2 år: Lars Dahlqvist
Ledamot Förbundsmötet för 1 år: Jan Öberg
Ersättare Förbundsmötet för 1 år: 1 Sven Lundqvist, 2 Andreas Hallgren och 3 Stefan Kruus.
Val av Övertidsgranskare för 1 år: Jan Öberg
Ledamot till förslagskommittén för 1 år: Andreas Hallgren

Ombud för Skönsbergs folkets hus: Alf Söderlund, Janne Sevón, Sven Lundqvist, Jan Öberg, Jan Ericsson, Andy Parment, Martin Sjölander.

Ombud för Söråkers folkets hus valdes Claes Wiklund.

Ombud för Njurundas folkets hus valdes Stefan Kruus.

Ledamot till valberedningen till lika sammankallande för 2 år: Tommy Aliranta
Ledamot till valberedningen för 1 år: Heléna Hemmingsson

Val av Skyddsombud:
(De val som det står till 2016 , blir mandatperioden till decembermötet 2016)
Fyllnadsval Lars Enqvist till 2017 LWC1 skift 1
Fyllnadsval Kent Hörnlund till 2017 LWC1 skift 2
Nyval Lotti Dahlström till 2018 LWC1 skift 3
Omval Krister Mohlin till 2018 LWC1 skift 4
Fyllnadsval Stefan Ljunglöf till 2016 LWC4 skift 4
Fyllnadsval Mikael Weckenberg till 2017 LWC4 skift 5
Omval Håkan Viklander till 2018 PM5 dagen
Fyllnadsval Patrik Nordin till 2017 PM5 skift 2
Fyllnadsval Thomas Nyberg till 2017 PM5 skift 3
Fyllnadsval på Håkan Sjöström till 2016 VED skift 2
Nyval Ingemar Nyberg-Tjäderbom till 2018 VED skift 3
Fyllnadsval på Anders Block till 2017 VED skift 4
Fyllnadsval på Mikael Sundberg till 2016 VED skift 5
Omval Kjell-Uno Hådén till 2018 VED dagen
Omval Tobias Wennerås till 2018 MASSA skift 2
Fyllnadsval Christian Selin-Gullinder till 2017 MASSA skift 3
Omval Peter Angelöw till 2018 ÅC skift 2
Nyval Jens Berglund till 2018 ÅC skift 3
Omval Erik Dahlin till 2018 ÅC skift 4
Nyval Lena Enquist till 2018 Portvakt skift 3

Omval Christina Andersson till 2018 EA CUH dagen (SCA UH)
Nyval Peter Norgren till 2018  MEK CV dagen (SCA UH)
Omval Erik Sjölander till 2018 MEK UH dagen (SCA UH)
Omval Mats Forsberg-Svensson till 2018 Valsteknik dagen (SCA UH)
Nyval Henriette Jakobsson till 2018 Serviceteknik FM dagen (SCA UH)
Nyval Anders Olsen till 2018 EA NÄR-UH VME dagen (SCA UH)

Val av Huvudskyddsombud:
(De val som det står till 2016 , blir mandatperioden till decembermötet 2016)
Omval Lars Dahlqvist till 2018 LWC 1 skift 5
Omval Helena Hemmingsson till 2018 LWC 4 skift 3
Nyval Per Håkansson till 2018 PM5 skift 4
Fyllnadsval Andreas Hallgren till 2017 VED skift 1
Fyllnadsval Ingemar Widell till 2016 ÅC skift 1

Val av försäkringsinformatörer:
Omval Jan Öberg på 3 år
Omval Lars Dahlqvist på 3 år
Omval Hans Göran Sjödin på 3 år
Omval Jeanette Ögren på 3 år

Val av Politisk ansvarig för 2 år: Patrik Häggberg

Pappers_logo_liten155x100

Nytt avtal för Pappers klart!

Pappers har nu fått ett nytt avtal som är ettårigt.

Sammandrag:
Den totala summan i avtalet är 608 kr och ska fördelas, 304 kr till alla och 304 kr till att fördela lokalt.

Rätten till delpension från 60 år om man gjort minst 10 st. pensionsval på sitt ATK-konto genom åren. Arbetsgivaren kan bara i undantagsfall skjuta upp  eller avslå en ansökan.

Inga nya timmar på ATK-kontot.

Avsättningen för den som väljer pensionsvalet ökar. Tidigare fick den som valde en extra inbetalning 20 procent, i fortsättningen blir det blir 28 procent.

Mer information kommer när vi får utskicket från förbundet.

Mer information finner ni på DA.SE

Pappers_logo_liten155x100