ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 13 APRIL 2016

Avd. 16, Ortviken
HAR ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 13 APRIL 2016, KL. 17.00 SKÖNSBERGS FOLKET HUS

UR DAGORDNINGEN:
Beslut om: Ansvarsfrihet.

Val av:

  1. Val av Ordförande för 2 år.
  2. Val för fyllnadsval av Kassör för 1 år.
  3. Val av Studieorganisatör för 2 år.
  4. Val av 2 st. Ledamot för 2 år.
  5. Val av Styrelseersättare för 2 år.
  6. Val av Revisor för 2 år.
  7. Val av Revisorsersättare för 2 år.
  8. Val av Ombud förbundsmötet för 1 år.
  9. Val av 3 st. Ersättare till förbundsmötet för 1 år.

Övriga val enligt valberedningen.

Inbjuden gäst är Riksdagsman
Peter Persson (S),

Förtäring, Lotteri, Välkommen!

Pappers varslar Absorbest i Kisa om konflikt

PRESSMEDDELANDE

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet varslar Absorbest i Kisa om konflikt.

Upprinnelsen angående varslet är att Absorbest utträder ur arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna den 1 april 2016, som har kollektivavtal med Pappers. Det har företagits förhandlingar om att arbetsgivaren skall teckna kollektivavtal med Pappers.

Fram till i dag har arbetsgivaren vägrat att göra detta. Detta betyder att Pappers medlemmar på sikt kommer att få sämre villkor. Det är inget som Pappers och medlemmarna kan godta.
Se hela pressmeddelandet här och hur det utvecklar sig på Pappers.se

http://www.pappers.se/aktuellt/pappers-varslar-absorbest-om-konflikt

Sammandrag från nomineringsmötet

Nominering av Ordförande för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Öberg

Nominering till fyllnadsval Kassör för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Erik Modin

Nominering av Studieorganisatör för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Andreas Hallgren

Nominering av 2 ledamöter för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Magnus Forslund och Christer Johnsen

Nominering av Revisor för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Sevon

Nominering av Ledamot Förbundsmötet för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Öberg

Nominering av 3 st. Ersättare Förbundsmötet för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera enligt följande ordning 1 Sven Lundqvist, 2 Andreas Hallgren och 3 Stefan Kruus.