Uttalande antagit på Pappers Förbundsmöte den 20 november 2015

Frankrike är för de flesta av oss förknippat med orden Frihet, Jämlikhet och Broderskap – ord som måste försvaras!

I fredags kväll utsattes Paris för en terrorattack. Det var samtidigt en attack på det öppna demokratiska samhället. Ett samhälle som de flesta av oss står upp för, och många kämpar för att uppnå. Det öppna demokratiska samhället utmanas ideligen av olika krafter. Denna gång var det militanta muslimska krafter som utmanade det öppna demokratiska samhället.

IS angrepp på civila mitt i Paris är inget enskilt terrordåd. Det är ett planerat krig där skräck och rädsla ska skapas i så hög grad att rörelsen kan bygga upp sin förtryckande terrorstat. Det får självklart inte ske.

IS terrorism drabbar i första hand befolkningen i Syrien och Irak. Det är de som halshuggs och mördas under skräckväldet. När attentat nu sker i Europas huvudstäder är det viktigt att stoppa terrorn också för att skydda människor i Syrien och Irak.

Därför är det självklart rätt att förbjuda svenskar att delta i krig på IS sida och därför bör FN göra det brottsligt att handla med IS. Någon köper ju oljan som säljs för att finansiera sina vapen. Någon handlar med terrornätverket.

Att stoppa pengarna är lika viktigt som att bekämpa krigarna.

Det är viktigt att vi nu håller huvudet kallt, inte blir rädda, gör något överilat och stänger våra gränser för flyktingar. Då dessa i många fall flyr från förtryck och törstar efter de det fria öppna demokratiska samhället som vi tar för givet. Nu är det viktigt att fackföreningsrörelsen står upp för asylrätten, vilket vi alltid gjort!

Pappers står alltid upp för frihet, jämlikhet och broderskap.

Pappers har alltid bekämpat antidemokratiska krafter.

Det är vår och fackföreningsrörelsens signum nu och i framtiden.

Källa: Pappers förbundet

Pappersfarg.gif

Lönerevision 2015

Lönerevisionen 2015 för anställda som omfattas av underhålls lönesystem är nu klart.

Av den fördelningsbara delen i avtalet kommer alla att få minst 300 kr/mån (retroaktivt från 1 april 2015). Inge individuell måluppfyllnad utbetalas då det spretar alldeles för mycket hur målen är satta.

Det jobb som kommer att bedrivas vidare är delar i regelverket som måste justeras samt att vi måste jobba vidare med stödkompetenserna. Även att vi kommer vidare med fjärde steget (expert) finns nerskrivet för alla befattningar.

Den minsta totala löneökningen för 2015 blev 746 kr/mån. 343 kr generella + 103 ÅRD 15 % = 446 kr + minst 300 kr från fördelningsbara delen blir totalt 746 kr/mån.

Nu får vi vänta på vad som kommer i 2016 års avtal.

/Pappers representanter i förvaltningsgruppen.

Pappers_logo_liten155x100

 

Informationsträffar på SCA UH. ang. PM2

Information om status i arbetet/förhandlingar med anledning av nedläggningen PM2 Ortviken.

Fredag 13 november ger ledningen en kort information (ca 20 min).

För grundplacerade på Östrand är det kl. 07:15 i konferensrum Star.

För grundplacerade på Ortviken är det kl. 08:15 i Centralverkstad Mek.

Information från förhandlingar

Nu har första vecka med intensiva förhandlingar passerat med anledning av nedläggningen av PM 2 och varslen för SCA Ortviken och SCA Underhåll.

Pappers kommer att vara restriktiv med information på www.pappers16.se och  på våra sociala medier, på grund av det mediala intresset.

Djupare information och siffror hänvisas till intranätet både då på Ortviken idag samt Pappers.

Vad det gäller förhandlingar för SCA Ortviken så kommer företaget att erbjuda ett antal person prövning om avgångspension.

Vad det gäller förhandlingar på SCA Underhåll så kommer ett första info möte att hållas i skogen nu på måndag kl. 07:15.

 

/Förhandlingskommittén

för SCA Ortviken för SCA Underhåll
Jan Öberg (ordförande avd,16 Ortviken)

Tomas Kristoffersen

Sven Lundqvist

Stefan Kruus

 

Jan Öberg (ordförande avd,16 Ortviken)

Tomas Kristoffersen

Sven Lundqvist

Stefan Kruus

Lars Jonsson (Ordförande avd, 167 Östrand)

Patrik Häggberg

Pappers_logo_liten155x100

Information från Pappers styrelse och förhandlingskommitté

Här kommer det lite info från Pappers Avd.16 styrelse och förhandlingskommittén angående nerläggningen av PM 2.

 

För det första så måste vi medlemmar i Pappers hjälpa och stötta varandra och även vara behjälpligt till Pappers förhandlingskommitté.

Vi kommer att ha vår första Mbl förhandling på måndag den 2/11 där vi förväntar oss turordningslistor och antal tjänster som företaget tänker varsla på kollektivsidan.

Vi har förhandlingar först med Ortviken sedan med SCA UH. Det är även förhandlingar på torsdag både Ortviken och SCA UH. Det är en egen turordningskrets för SCA UH.

Vi kommer att lägga ut info på våra hemsidor så fort vi har något att komma med.

Pappers_logo_liten155x100