PM2 går i graven

I samband med att PM2 läggs ner kommer 75 tjänster att försvinna. Detta gäller för SCA Ortviken och SCA Underhåll, både på kollektivsidan och tjänstemannasidan.

I samband med att PM2 läggs ner kommer även hela produktion av Sustainable Packaging att upphöra.

/Styrelsen Pappers avdelning. 16, Ortviken.

Pappers_logo_liten155x100

Länk tips.

Pensionstips

Oavsett om du ung, förälder eller snart blir pensionär tipsar vi dig om vad du bör tänka på när det gäller din pension. Här får du samlade pensionstips kring allt som har med pensionen att göra!

http://folksamlopension.se/pensionstips/

Övertid ökar risken för stroke

De personer som jobbar mer än 55 timmar per vecka har över 30 procent högre risk att drabbas av stroke………….

http://www.arbetarskydd.se/nyheter/forskning/article3924129.ece

Aktuellt

Information från Pappers avd. 16

14/9 Förmöte inför Mbl. Förhandling SCA UH. Övertid – Skiftbyte.

15/9 Ställt inför förvaltningsgrupp och MBL SCA UH. Även inför Avdelningsmöte.

16/9 Förvaltningsgrupp. punkter. Kallkylmodellen, uträkning av lokala fördelningsbara pengarna.

Mbl förhandlingen gick bara igenom förgående protokoll. SCA UH.

Översyn av Omrullaravtalet Ortviken. Säkerhetsrådet, Gå igenom utkast Samverkansavtal Ortviken. Avdelningsmöte Skönsbergs FH. Punkter. Inför Avtal 2016. Inköp av Datorer till Avd.16

17-18/11 Utbildning LO facken och Styrelsemöte LO Distriktet Mellersta Norrland.

21/9 Förmöte inför Mbl förhandling Ortviken. FHV. MBL. Punkter. förgående protokoll,

Arbetssätt PM5 Dagstyrka, Överenskommelse övertid/övergång, Ombudsrullen

Främlingsfientlighet – kampanj, hur har det gått för sommarjobbarna, Dagstyrka PB.

Redovisning övertid, lönecentra och Agda, Stoppremie, Medarbetarundersökningen.

Nya punkter, Årets avtal, Dagstyrkan PB, Överklagan förslagsverksamhet från 2012.

Konsekvenskultur, PIA,

Restlista, Löneskuld, Avtal omrullarna, Pension, Skiftschema/brytpunkt, Stoppremien/ersättningsförteckning, Genomgång av poäng och personliga tillägg.

Ledare/PL – idag och framtiden, Spridningspengar – rutin.

22/9 SVG Ortviken, punkter, 3.1 Arbetsmiljö. 3.2 Kompetensutveckling, 3.3 Jämställdhet.

3.4 Entreprenörer, 4.1 Personalförändringar, 4.2 Övrigt, Avrapportering friskvård.

5.1 Marknadsläge och kundrelaterade mål, 5.2 Intern effektivitet: pågående arbeten och uppföljning. 6.1 Ekonomi, 6.2 Investeringar och projektplaner, 7 Övriga frågor.

23/9 Träff med Avtalsansvarige Förhandlingsombudsman Pappers centralt Pontus Gergsson

Och Förhandlingskommittén Pappers Avd.16 Ortviken.

25/9 Fortsatt Mbl förhandling SCA UH. Angående övertid/övergång och skiftbytte.

28/9 Måndagsmöte FM. 29/9 ledarskapsutbildningen On boarding.

30/9 Förmöte Lönesystem SCA UH. Rehab möte. 1/10 Förvaltningsgrupp SCA UH.

2/10 Avslutning Mbl förhandling SCA UH. Angående övertid/övergång och skiftbytte.

Mbl info. Rekrytering till Massafabriken.

/Jan Öberg

Pappers_logo_liten155x100

Kommentarer från Matts Jutterström angående den uteblivna samordningen bland LO-förbunden

Det är ett avbräck att förbunden inom LO inte lyckats samordna sig inför avtalsrörelsen 2016.
För att nå de långsiktiga målen som LO och förbunden satt fram till 2028 är det av vikt att det sker en samordning som är hållbar för alla förbunden.
Det finns en överenskommelse i LOs styrelse om de långsiktiga målen, nu är det upp till förbunden att visa vilja att följa denna överenskommelse.

Pappers kommer alltid att stå bakom en låglönesatsning, detta gör att det är merparten kvinnor som får högre löner men även vissa män med lika låga löner.
Vi ser att det finns värdediskriminerade grupper i samhället, det handlar om klass och kön och det följs alltid åt.
Lönerna för de lågavlönade skall upp oavsett om det är kvinnor eller män som har dessa låga löner.

Matts Jutterström

Pappersfarg

Källa : Länk till Pappers.se:

Medarbetarundersökning

Glöm inte att fylla i medarbetarundersökningen!

Där har du chansen att få fram vad DU tycker!

Länk till undersökningen har skickats till din SCA mail.

Pappers_logo_liten155x100