Tidigare ordförande & huvudskyddsombud, Rolf Gatugård har avlidit.

Pappers avd: 16;s tidigare ordförande och huvudskyddsombud, Rolf Gatugård, avled i lördags i en ålder av 74 år. Rolf arbetade många år på Ortviken och brann för en sund arbetsmiljö, ett öppet samtalsklimat och en drogfri arbetsplats.

Rolf belönades 2009 med Pappers jubileumsstipendium för sitt arbete med formandet och införandet av den så kallade Sundsvallsmodellen – en numera internationellt erkänd modell för drogfria arbetsplatser. Sundsvallsmodellen, som utformades under början av 90-talet, hade mottot ’Missbruket bort och medarbetaren kvar’. Arbetsgivare och fack var då eniga om att vi gemensamt måste ta tag i missbruksproblemen och införa en drogpolicy, där bland annat drogtester skulle ingå och där missbrukaren skulle erbjudas behandling och stöd.

 

Våra tankar går till Rolfs familj.

Pappers_logo_liten155x100