Vi ses under fanorna kamrater!

Första majfirande i Västernorrland:

Stefan Löfven talar i Sundsvall

           Stefan Löfvén talar i Sundsvall

Första maj i Sundsvall

12:30             Samling Folkets Hus ”Avenyparken” utanför

13:00             Pappers avd:16, Ortviken samling vid bion

13:45             Uppställning för demonstration

14:00             Demonstrationen startar

14:15             Stora Torget

Tal av statsminister Stefan Löfvén

            

Program Skönsberg

11:00            Samling på Ivar Nordlanders plats

Tal av Leif Nilsson, vice ordf Miljönämnden

Program Skönsmon

11:00            Samling utanför Skönsmohuset

  Tal av Malin Larsson, ordf socialnämnden

Program Matfors

11:00             Samling Röhmans Torg

Tal av Susanne Eberstein, riksdagsledamot

Program Njurunda

10:30            Samling vid OKQ8 Kvissleby

11:00             Njurunda Folkets Hus

Tal av Olof Lönneborg, kyrkoherde

Pappers_logo_liten155x100

Konstituering

Styrelsen Pappers avd.16, Ortviken har konstituering på Hallstaberget I Sollefteå under två dagar. 23-24/4-2015

Rapport efter årsmötet

Mötet öppnades med att Björn Persson presenterade sig och sin nyaste bok.

Parentation över avlidna medlemmar under 2014 genomfördes.

Efter genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2014 samt att revisor berättelsen upplästes så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2014, mötet fortsatte med val.

Val styrelseuppdrag:

Tomas Kristoffersen valdes till kassör för 2 år.

Sven Lundqvist valdes till styrelseledamot för 2 år.

Stefan Kruus valdes till styrelseledamot för 2 år.

Patrik Häggberg valdes till styrelseersättare för 2 år.

Stefan Bergsten valdes till styrelseersättare för 2 år.

Övriga val:

Till revisor för 2 år valdes Bert-Åke Killander.

Till revisor på 1 år valdes Jan Sevon.

Till revisorsersättare på 2 år valdes Jeanette Ögren.

Till revisorsersättare på 1 år valdes Åke Jonsson.

Till ombud för förbundsmötet valdes Jan Öberg.

Till ersättare för förbundsmötet valdes i ordning
1. Sven Lundqvist, 2. Andreas Hallgren, 3. Stefan Kruus.

Till övertidsgranskare på 1 år valdes Jan Öberg.

Till ledamot för förslagskommittén på 1 år valdes Andreas Hallgren.

Till ledamöter för valberedning på 2 år valdes Jan Tjernberg och Kerstin Liden, Jan T. sammankallande.

 

Pappers_logo_liten155x100