NOMINERINGSMÖTE

Pappers avdelning 16, Ortviken har

NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 4/3-2015

Klockan 17:00, SKÖNSBERGS FOLKETS HUS.

UR DAGORDNINGEN:

Nominering av kassör för 2 år

Nominering av 2 st. Ledamot för 2 år.

Nominering av Revisor för 2 år.

Nominering av Revisor för 1 år, (fyllnadsval).

Rapporter FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

Pappers_logo_liten155x100

KULTURSTIPENDIUM/KULTURBIDRAG 2015

Kulturstipendium ges för att stimulera våra medlemmar till olika kulturyttringar som speglar vår historia, våra idéer och vår dagssituation. Stipendium ges för något som medlemmen gjort, t ex skrivit poesi, målat tavlor eller någon form av konsthantverk. Vi vill påpeka att alla medlemmar kan nomineras till kulturstipendium.

Pappers kulturstipendium ges till en kulturperson som i sin kulturgärning har koppling till Pappers och pappersindustrin. Vi från kulturkommittén ser gärna att Ni nominerar kulturellt verksamma personer som inte är medlemmar, men som på olika sätt kan knytas till förbundets verksamhetsområde eller arbetarrörelsen.

Kulturbidrag ges till avdelningar för att i första hand stimulera skapande kulturaktiviteter bland medlemmarna. Bidraget utbetalas efter genomförd aktivitet.

Ansökningsblankett Kulturstipendium/Kulturbidrag och kriterier för desamma. finns att hämta på Pappers avd.16 exp.

Pappersfarg