Omröstningstider lönesystem SCA-UH

Omröstning kommer att ske med början den 26 november och avslutas den 8 december.

Du som arbetar både på Östrand och Ortviken kan välja vilken lokal du vill rösta vid.

Vid dessa tillfällen kan du rösta:

Ortviken

Lokal:

Fackexpeditionen Ortviken

Tid:

26:e november 15:00-18:30 – för skift 3 och 4 samt dagtidsarbetande

3:e december 15:00-18:30 – för skift 2 och 3 samt dagtidsarbetande

8:e december 15:00-18:30 – för skift 1 och 5 samt för dagtidsarbetande

Östrand

Lokal:

Fackexpeditionen Östrand

Tid:

28:e november 12:00-14:00 – för skift D och F samt dagtidsarbetande

1:e december 12:00-14:00 – för skift A och C samt dagtidsarbetande

3:e december 12:00-14:00 – för skift A och E samt för dagtidsarbetande

8:e december 12:00-14:00 – för skift B och D samt för dagtidsarbetande

Väl mött!

Pappers av 16 och 167 samt SCA Underhåll

Pappersfarg