Resultat efter årsmötet

Årsmötet avklarat där Jan Öberg valdes till ny ordförande i avd. 16

Jan Öberg, LWC 1 skift 1, valdes i kväll till ny ordförande för 2 år i Pappers avdelning 16 Ortviken.

Bland övriga val som förrättades kan nämnas följande resultat:

Studieorganisatör för 2 år: Andreas Hallgren, Ved skift 3

SHSO för 3 år: Hans-Göran Sjödin, FU Teknik

Styrelseledamöter för 2 år: Christer Johnsen, Massa och Anna-Lena Bruksås, Energi

Styrelseersättare för 2 resp 1 år: Stefan Kruus, Förråd och Stefan Bergsten, Hydraul

Revisor för 2 år: Fredrik Nilsson, Kemikaliemottagare Pappersbruk