Information från förhandlingar

Nu har första vecka med intensiva förhandlingar passerat med anledning av nedläggningen av PM 2 och varslen för SCA Ortviken och SCA Underhåll.

Pappers kommer att vara restriktiv med information på www.pappers16.se och  på våra sociala medier, på grund av det mediala intresset.

Djupare information och siffror hänvisas till intranätet både då på Ortviken idag samt Pappers.

Vad det gäller förhandlingar för SCA Ortviken så kommer företaget att erbjuda ett antal person prövning om avgångspension.

Vad det gäller förhandlingar på SCA Underhåll så kommer ett första info möte att hållas i skogen nu på måndag kl. 07:15.

 

/Förhandlingskommittén

för SCA Ortviken för SCA Underhåll
Jan Öberg (ordförande avd,16 Ortviken)

Tomas Kristoffersen

Sven Lundqvist

Stefan Kruus

 

Jan Öberg (ordförande avd,16 Ortviken)

Tomas Kristoffersen

Sven Lundqvist

Stefan Kruus

Lars Jonsson (Ordförande avd, 167 Östrand)

Patrik Häggberg

Pappers_logo_liten155x100

Information från Pappers styrelse och förhandlingskommitté

Här kommer det lite info från Pappers Avd.16 styrelse och förhandlingskommittén angående nerläggningen av PM 2.

 

För det första så måste vi medlemmar i Pappers hjälpa och stötta varandra och även vara behjälpligt till Pappers förhandlingskommitté.

Vi kommer att ha vår första Mbl förhandling på måndag den 2/11 där vi förväntar oss turordningslistor och antal tjänster som företaget tänker varsla på kollektivsidan.

Vi har förhandlingar först med Ortviken sedan med SCA UH. Det är även förhandlingar på torsdag både Ortviken och SCA UH. Det är en egen turordningskrets för SCA UH.

Vi kommer att lägga ut info på våra hemsidor så fort vi har något att komma med.

Pappers_logo_liten155x100