Pappers avd. 16 på kongress 2018

Nu startar snart Pappers kongress. Avdelning 16 på plats med Jan Öberg, Erik Modin, Sven Lundqvist, Lena Enquist och Stefan Kruus

 

 

Veckobrev

Veckobrev Pappers avd:16, Ortviken V: 19 – 20

Kommande veckas kalender:

Mbl. Ortviken den 21/5. SCA UH varje onsdag. Det mesta handlar idag om org. SCA UH 2.0 och närunderhåll. FM kommer att upphöra som egen avdelning och troligast kommer VVS att gå över till TF.

Det finns kvar Jubileumsjackor  om ni har glömt att beställa även för hämtning. Kolla om det är någon på exp. Ring 060194255 eller 070 3683014

Pappers har distriktsmöte på Södraberget den 14 – 15/5

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
Angående rapporttering i Pia när man gör illa sig så ska man rapportera det som olycksfall Aj och inte Oj. Har man sökt läkarvård så ska man kryssa i rutan för medicinskt behandling för då får man igen sina utlägg från AFA när man har kontaktat H G Sjödin ASHO.

Rapporter från förhandlingar:

Ortviken Drift:

Vi håller på att fördela den lokaladelen av åretsavtal 261:- Vi har gett ett förslag på 90/10 till grundlönen för alla.

Det är mycket nu angående organisations förändring SCA UH. När underhållet kommer att tillhöra driften. Vi har en centralförhandling på gång.

SCA Underhåll:

Det är bara gemensamma förhandlingar angående Org. Pappers förhandlingar ligger nere

Studier:

Om ni funderar på något angående utbildningar inom Pappers så kontakta H-G Sjödin. Vi jobbar på att ordna en FGU utbildning under 2019 tillsammans med Avd. 167 Östrand

Facklig politisk verksamhet:

Det är mycket kring valet 2018 som Patrik H. Jobbar med inför valet den 9/9

Kultur:

Vi lottar ut presentkort till takvandring i stenstan, två presentkort per vinnare att nyttjas på valfri bokningsbar dag i sommar. Mejla intresse till biljetter@pappers16.se senast den 3/6 så meddelas vinnarna strax efter via mejl

Försäkringar:

Vid olycksfall på fritiden och att ni måste uppsöka akuten/vårdcentalen. Ring Folksam 0771 960960 och uppge att ni är Pappers medlem.Våran Försäkringsansvarig är Erik Modin ÅC Skift 5.

Rapporter från:

Affärsråd/Koncernråd:

Affärsråd Paper & Pulp har AU den 16/8 och Styrelsemöte 20/ 2018 på Ortviken NK 22.

Personalstiftelsen:

Styrelsemöte Mittkretsen. 2018-05-15

Övriga rapporter:

Ortvikens Arbetarnas begravningskassa behöver få hjälp med när någon medlem avlider Meddela detta till Sven Lundqvist eller Jan Öberg.

Nomineringsmöte onsdag den 28/2 – 18

NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 28/2 – 2018

KL. 16:20.
OBS! Matsalen, Bruksgården. OBS!

UR DAGORDNINGEN, nominering av:

Ordförande på 2 år
Studieorganisatör på 2 år
2 st. Ledamöter på 2 år
Revisor på 2 år
Valberedning, sammankallande på 2 år
2 st. Valberedare på 2 år

Rapporter av:
Förhandlingar SCA Ortviken & SCA-UH, SHSO, Studieorganisatör, Facklig politisk och Kulturansvarig

 

FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

Veckobrev

Veckobrev  v05 – v06

Kommande veckas kalender:

Mbl. SCA UH den 19/2. Mbl. Ortviken den 12/2

 

Nu kan ni hämta & beställa Jubileumsjackan Pappers Avd.16 110år

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
Angående rapporttering i Pia när man gör illa sig så ska man rapportera det som olycksfall Aj och inte Oj. Har man sökt läkarvård så ska man kryssa i rutan för medicinskt behandling för då får man igen sin utlägg från Afa.

Rapporter från:

Förhandling, Ortviken Drift:
Vi är nu överrens med företaget angående Ombudsrollen och Driftledare i Pappersbruket med ersättningen. Det är fortfarande en hel del Personärenden gäller båda UH & Drift företaget har blivit mycket hårdare i detta med att man inte kan få jobba 50 %. Vi har tagit upp att förtaget och även med SCA att vi måste se över det här med att jobba 50 % för att alla blir äldre och har jobbat många år. Förklaringar vad som inte ingår i Bonusen inga rörligatillägg tex, övertid beredskap, stopperimer & fast OB. I ATK ingår inga rörligatillägg & semesterersättning. Se kollektivavtalet. Eller återkom till Jan Öberg.

Förhandlingar, SCA Underhåll:
Vi har Mbl förhandling den 19/2. Se. Mbl Ortviken angående personärenden

Studier:
Om ni funderar på något angående utbildningar inom Pappers så kontakta H-G Sjödin. Vi jobbar på att ordna en FGU utbildning i början av hösten 2018.

Facklig politisk verksamhet:
Patrik Häggberg  har varit på en Facklig/Politisk konferens Pappers och LO den 30 -31/1 2018

Kultur:
Har köpt några biljetter till Expedition Babben – står upp på nya ställen torsdagen den 22/2 i Kvissleby mejla lena.enquist@sca.com senast den 14/2 vi lottar ut 2 biljetter per vinnare

Försäkringar:
Vid olycksfall på fritiden och att ni måste uppsöka akuten/vårdcentalen.
Ring Folksam 0771 960960 och uppge att ni är Pappers medlem.
Våran Försäkringsansvarig är Erik Modin ÅC Skift 5.

Affärsråd/Koncernråd:
Affärsråd Paper & Pulp har AU den 16/4 och Styrelsemöte 17/4 2018 på Östrand

EWC:

Personalstiftelsen:
Komihåg att man kan söka bidrag för skiftlagen och arbetsgrupperna för egna aktiviteter

Övriga rapporter:
Ortvikens Arbetarnas begravningskassa behöver få hjälp med när någon medlem avliderMeddela detta till Sven Lundqvist eller Jan Öberg .