Vi ses under fanorna kamrater!

Första majfirande i Västernorrland:

Stefan Löfven talar i Sundsvall

           Stefan Löfvén talar i Sundsvall

Första maj i Sundsvall

12:30             Samling Folkets Hus ”Avenyparken” utanför

13:00             Pappers avd:16, Ortviken samling vid bion

13:45             Uppställning för demonstration

14:00             Demonstrationen startar

14:15             Stora Torget

Tal av statsminister Stefan Löfvén

            

Program Skönsberg

11:00            Samling på Ivar Nordlanders plats

Tal av Leif Nilsson, vice ordf Miljönämnden

Program Skönsmon

11:00            Samling utanför Skönsmohuset

  Tal av Malin Larsson, ordf socialnämnden

Program Matfors

11:00             Samling Röhmans Torg

Tal av Susanne Eberstein, riksdagsledamot

Program Njurunda

10:30            Samling vid OKQ8 Kvissleby

11:00             Njurunda Folkets Hus

Tal av Olof Lönneborg, kyrkoherde

Pappers_logo_liten155x100