Nomineringsmöte onsdag den 28/2 – 18

NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 28/2 – 2018

KL. 16:20.
OBS! Matsalen, Bruksgården. OBS!

UR DAGORDNINGEN, nominering av:

Ordförande på 2 år
Studieorganisatör på 2 år
2 st. Ledamöter på 2 år
Revisor på 2 år
Valberedning, sammankallande på 2 år
2 st. Valberedare på 2 år

Rapporter av:
Förhandlingar SCA Ortviken & SCA-UH, SHSO, Studieorganisatör, Facklig politisk och Kulturansvarig

 

FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

EXTRA NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 7/6 – 2017

KL. 16:20, Bruksgården, Matsalen.

 UR DAGORDNINGEN:

Nominering av 1 st. Ledamot för 1 år.

Nominering av 1 st. Studieorganisatör/ledamot för 1 år.

 
Nomineringarna ovan är för att kunna ha fyllnadsval i september.

 Beslut om:

Avgift fri månad 2017

OBS!      TID OCH PLATS      OBS!

VÄLKOMMEN

NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 15/3 – 2017

NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 15/3 – 2017
KL. 17:00,
OBS! Platsen är Hörsalen i Bruksgården!
UR DAGORDNINGEN:

Nominering av Kassör för 2 år.
Nominering av 2 st. Ledamot för 2 år.
Nominering av 1 st. Revisor för 2 år.
Nominering av 1 st. Revisor för 1 år.
Nominering Ledamot Förbundsmötet för 1 år.
Nominering av 3 st. Ersättare Förbundsmötet för 1 år.
Nominering av 5 st. Kongressombud på 4 år.
Nominering av 5 st. pers. ersättare för Kongressombud på 4 år.
Nominering av SHSO för 3 år.
Val av skyddsombud.

Rapporter.

FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

Sammandrag från nomineringsmötet

Nominering av Ordförande för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Öberg

Nominering till fyllnadsval Kassör för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Erik Modin

Nominering av Studieorganisatör för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Andreas Hallgren

Nominering av 2 ledamöter för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Magnus Forslund och Christer Johnsen

Nominering av Revisor för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Sevon

Nominering av Ledamot Förbundsmötet för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Öberg

Nominering av 3 st. Ersättare Förbundsmötet för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera enligt följande ordning 1 Sven Lundqvist, 2 Andreas Hallgren och 3 Stefan Kruus.

NOMINERINGSMÖTE Pappers avd:16, Ortviken

ONSDAG DEN 16/3-2016. KL. 17:00, SKÖNSBERGS FOLKETS HUS. 

UR DAGORDNINGEN:

Nominering av Ordförande för 2 år.

Nominering för fyllnadsval av Kassör för 1 år.

Nominering av Studieorganisatör för 2 år.

Nominering av 2 st. Ledamot för 2 år.

Nominering av Revisor för 2 år.

Nominering Ledamot Förbundsmötet för 1 år.

Nominering av 3 st. Ersättare Förbundsmötet för 1 år.

Rapporter. Avtal 2016.

FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN

Pappers_logo_liten155x100