Pappers avd. 16 på kongress 2018

Nu startar snart Pappers kongress. Avdelning 16 på plats med Jan Öberg, Erik Modin, Sven Lundqvist, Lena Enquist och Stefan Kruus

 

 

Årsmöte onsdag den 25/4-2018 kl. 16:20

Pappers avd. 16, Ortviken HAR ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 25 APRIL 2018, KL. 16.20

Plats: Bruksgården, Hörsalen!

UR DAGORDNINGEN:

Beslut om: Ansvarsfrihet, arvoden, mötestid.

Val av:

  • Val av Ordförande för 2 år.
  • Val av 1 st. Studieorganisatör för 2 år.
  • Val av 2 st. Ledamot för 2 år.
  • Val av styrelseersättare för 1 år
  • Val av Revisor för 2 år.
  • Val av Valberedare (sammankallande) för 2 år.
  • Val av 1 st. Valberedare för 2 år.
  • Val av Ombud förbundsmötet för 1 år.
  • Val av 3 st. ersättare till Förbundsmötet för 1 år.

Övriga val enligt valberedningen.

Förtäring, Lotteri, Välkommen!

EXTRA NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 7/6 – 2017

KL. 16:20, Bruksgården, Matsalen.

 UR DAGORDNINGEN:

Nominering av 1 st. Ledamot för 1 år.

Nominering av 1 st. Studieorganisatör/ledamot för 1 år.

 
Nomineringarna ovan är för att kunna ha fyllnadsval i september.

 Beslut om:

Avgift fri månad 2017

OBS!      TID OCH PLATS      OBS!

VÄLKOMMEN

AVDELNINGSMÖTE 30/11-16

AVDELNINGSMÖTE ONSDAG DEN 30/11-2016 kl. 17:00.

OBS! Skönsbergs folkets hus. OBS!
UR DAGORDNINGEN:

Beslut:
Höjning av grundavgiften, Spridningspengar, Verksamhetsplanering 2017.

Rapporter av:
Förhandlingar SCA Ortviken & SCA-UH,
SHSO, Studieorganisatör,
Facklig politisk och Kultur ansvariga.

Förslag: Ändring av styrelsearvoden.

SMÖRGÅSTÅRTA. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

Pappers_logo_liten155x100

AVDELNINGSMÖTE ONSDAG DEN 9/12-2015

KL. 17:00, SKÖNSBERGS FOLKETS HUS.

UR DAGORDNINGEN:

Beslut verksamhetsplan 2016.

Beslut fackavgift.

Rapporter:
Förhandlingar ang. varslen.
Förhandlingar SCA Ortviken.
Förhandlingar SCA-UH.

FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

Pappers_logo_liten155x100