Pappers avd. 16 på kongress 2018

Nu startar snart Pappers kongress. Avdelning 16 på plats med Jan Öberg, Erik Modin, Sven Lundqvist, Lena Enquist och Stefan Kruus

 

 

Årsmöte onsdag den 25/4-2018 kl. 16:20

Pappers avd. 16, Ortviken HAR ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 25 APRIL 2018, KL. 16.20

Plats: Bruksgården, Hörsalen!

UR DAGORDNINGEN:

Beslut om: Ansvarsfrihet, arvoden, mötestid.

Val av:

  • Val av Ordförande för 2 år.
  • Val av 1 st. Studieorganisatör för 2 år.
  • Val av 2 st. Ledamot för 2 år.
  • Val av styrelseersättare för 1 år
  • Val av Revisor för 2 år.
  • Val av Valberedare (sammankallande) för 2 år.
  • Val av 1 st. Valberedare för 2 år.
  • Val av Ombud förbundsmötet för 1 år.
  • Val av 3 st. ersättare till Förbundsmötet för 1 år.

Övriga val enligt valberedningen.

Förtäring, Lotteri, Välkommen!

NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 15/3 – 2017

NOMINERINGSMÖTE ONSDAG DEN 15/3 – 2017
KL. 17:00,
OBS! Platsen är Hörsalen i Bruksgården!
UR DAGORDNINGEN:

Nominering av Kassör för 2 år.
Nominering av 2 st. Ledamot för 2 år.
Nominering av 1 st. Revisor för 2 år.
Nominering av 1 st. Revisor för 1 år.
Nominering Ledamot Förbundsmötet för 1 år.
Nominering av 3 st. Ersättare Förbundsmötet för 1 år.
Nominering av 5 st. Kongressombud på 4 år.
Nominering av 5 st. pers. ersättare för Kongressombud på 4 år.
Nominering av SHSO för 3 år.
Val av skyddsombud.

Rapporter.

FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

AVDELNINGSMÖTE 30/11-16

AVDELNINGSMÖTE ONSDAG DEN 30/11-2016 kl. 17:00.

OBS! Skönsbergs folkets hus. OBS!
UR DAGORDNINGEN:

Beslut:
Höjning av grundavgiften, Spridningspengar, Verksamhetsplanering 2017.

Rapporter av:
Förhandlingar SCA Ortviken & SCA-UH,
SHSO, Studieorganisatör,
Facklig politisk och Kultur ansvariga.

Förslag: Ändring av styrelsearvoden.

SMÖRGÅSTÅRTA. LOTTERI. VÄLKOMMEN.

Pappers_logo_liten155x100

Sammandrag från Årsmötet 2016-04-13

Styrelsen för Pappers avdelning 16 beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Följande val genomfördes:

Ordförande för 2 år: Jan Öberg
Kassör för 1 år: Erik Modin
Studieorganisatör för 2 år: Andreas Hallgren
2 ledamöter för 2 år: Magnus Forslund, Christer Johnsen
Styrelseersättare får två år: Lena Enqvist
Revisor för 2 år: Jan Sevón
Revisorsersättare för 2 år: Lars Dahlqvist
Ledamot Förbundsmötet för 1 år: Jan Öberg
Ersättare Förbundsmötet för 1 år: 1 Sven Lundqvist, 2 Andreas Hallgren och 3 Stefan Kruus.
Val av Övertidsgranskare för 1 år: Jan Öberg
Ledamot till förslagskommittén för 1 år: Andreas Hallgren

Ombud för Skönsbergs folkets hus: Alf Söderlund, Janne Sevón, Sven Lundqvist, Jan Öberg, Jan Ericsson, Andy Parment, Martin Sjölander.

Ombud för Söråkers folkets hus valdes Claes Wiklund.

Ombud för Njurundas folkets hus valdes Stefan Kruus.

Ledamot till valberedningen till lika sammankallande för 2 år: Tommy Aliranta
Ledamot till valberedningen för 1 år: Heléna Hemmingsson

Val av Skyddsombud:
(De val som det står till 2016 , blir mandatperioden till decembermötet 2016)
Fyllnadsval Lars Enqvist till 2017 LWC1 skift 1
Fyllnadsval Kent Hörnlund till 2017 LWC1 skift 2
Nyval Lotti Dahlström till 2018 LWC1 skift 3
Omval Krister Mohlin till 2018 LWC1 skift 4
Fyllnadsval Stefan Ljunglöf till 2016 LWC4 skift 4
Fyllnadsval Mikael Weckenberg till 2017 LWC4 skift 5
Omval Håkan Viklander till 2018 PM5 dagen
Fyllnadsval Patrik Nordin till 2017 PM5 skift 2
Fyllnadsval Thomas Nyberg till 2017 PM5 skift 3
Fyllnadsval på Håkan Sjöström till 2016 VED skift 2
Nyval Ingemar Nyberg-Tjäderbom till 2018 VED skift 3
Fyllnadsval på Anders Block till 2017 VED skift 4
Fyllnadsval på Mikael Sundberg till 2016 VED skift 5
Omval Kjell-Uno Hådén till 2018 VED dagen
Omval Tobias Wennerås till 2018 MASSA skift 2
Fyllnadsval Christian Selin-Gullinder till 2017 MASSA skift 3
Omval Peter Angelöw till 2018 ÅC skift 2
Nyval Jens Berglund till 2018 ÅC skift 3
Omval Erik Dahlin till 2018 ÅC skift 4
Nyval Lena Enquist till 2018 Portvakt skift 3

Omval Christina Andersson till 2018 EA CUH dagen (SCA UH)
Nyval Peter Norgren till 2018  MEK CV dagen (SCA UH)
Omval Erik Sjölander till 2018 MEK UH dagen (SCA UH)
Omval Mats Forsberg-Svensson till 2018 Valsteknik dagen (SCA UH)
Nyval Henriette Jakobsson till 2018 Serviceteknik FM dagen (SCA UH)
Nyval Anders Olsen till 2018 EA NÄR-UH VME dagen (SCA UH)

Val av Huvudskyddsombud:
(De val som det står till 2016 , blir mandatperioden till decembermötet 2016)
Omval Lars Dahlqvist till 2018 LWC 1 skift 5
Omval Helena Hemmingsson till 2018 LWC 4 skift 3
Nyval Per Håkansson till 2018 PM5 skift 4
Fyllnadsval Andreas Hallgren till 2017 VED skift 1
Fyllnadsval Ingemar Widell till 2016 ÅC skift 1

Val av försäkringsinformatörer:
Omval Jan Öberg på 3 år
Omval Lars Dahlqvist på 3 år
Omval Hans Göran Sjödin på 3 år
Omval Jeanette Ögren på 3 år

Val av Politisk ansvarig för 2 år: Patrik Häggberg

Pappers_logo_liten155x100