Nytt avtal för Pappers klart!

Pappers har nu fått ett nytt avtal som är ettårigt.

Sammandrag:
Den totala summan i avtalet är 608 kr och ska fördelas, 304 kr till alla och 304 kr till att fördela lokalt.

Rätten till delpension från 60 år om man gjort minst 10 st. pensionsval på sitt ATK-konto genom åren. Arbetsgivaren kan bara i undantagsfall skjuta upp  eller avslå en ansökan.

Inga nya timmar på ATK-kontot.

Avsättningen för den som väljer pensionsvalet ökar. Tidigare fick den som valde en extra inbetalning 20 procent, i fortsättningen blir det blir 28 procent.

Mer information kommer när vi får utskicket från förbundet.

Mer information finner ni på DA.SE

Pappers_logo_liten155x100

Pappers varslar Absorbest i Kisa om konflikt

PRESSMEDDELANDE

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet varslar Absorbest i Kisa om konflikt.

Upprinnelsen angående varslet är att Absorbest utträder ur arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna den 1 april 2016, som har kollektivavtal med Pappers. Det har företagits förhandlingar om att arbetsgivaren skall teckna kollektivavtal med Pappers.

Fram till i dag har arbetsgivaren vägrat att göra detta. Detta betyder att Pappers medlemmar på sikt kommer att få sämre villkor. Det är inget som Pappers och medlemmarna kan godta.
Se hela pressmeddelandet här och hur det utvecklar sig på Pappers.se

http://www.pappers.se/aktuellt/pappers-varslar-absorbest-om-konflikt

Uttalande antagit på Pappers Förbundsmöte den 20 november 2015

Frankrike är för de flesta av oss förknippat med orden Frihet, Jämlikhet och Broderskap – ord som måste försvaras!

I fredags kväll utsattes Paris för en terrorattack. Det var samtidigt en attack på det öppna demokratiska samhället. Ett samhälle som de flesta av oss står upp för, och många kämpar för att uppnå. Det öppna demokratiska samhället utmanas ideligen av olika krafter. Denna gång var det militanta muslimska krafter som utmanade det öppna demokratiska samhället.

IS angrepp på civila mitt i Paris är inget enskilt terrordåd. Det är ett planerat krig där skräck och rädsla ska skapas i så hög grad att rörelsen kan bygga upp sin förtryckande terrorstat. Det får självklart inte ske.

IS terrorism drabbar i första hand befolkningen i Syrien och Irak. Det är de som halshuggs och mördas under skräckväldet. När attentat nu sker i Europas huvudstäder är det viktigt att stoppa terrorn också för att skydda människor i Syrien och Irak.

Därför är det självklart rätt att förbjuda svenskar att delta i krig på IS sida och därför bör FN göra det brottsligt att handla med IS. Någon köper ju oljan som säljs för att finansiera sina vapen. Någon handlar med terrornätverket.

Att stoppa pengarna är lika viktigt som att bekämpa krigarna.

Det är viktigt att vi nu håller huvudet kallt, inte blir rädda, gör något överilat och stänger våra gränser för flyktingar. Då dessa i många fall flyr från förtryck och törstar efter de det fria öppna demokratiska samhället som vi tar för givet. Nu är det viktigt att fackföreningsrörelsen står upp för asylrätten, vilket vi alltid gjort!

Pappers står alltid upp för frihet, jämlikhet och broderskap.

Pappers har alltid bekämpat antidemokratiska krafter.

Det är vår och fackföreningsrörelsens signum nu och i framtiden.

Källa: Pappers förbundet

Pappersfarg.gif

Kommentarer från Matts Jutterström angående den uteblivna samordningen bland LO-förbunden

Det är ett avbräck att förbunden inom LO inte lyckats samordna sig inför avtalsrörelsen 2016.
För att nå de långsiktiga målen som LO och förbunden satt fram till 2028 är det av vikt att det sker en samordning som är hållbar för alla förbunden.
Det finns en överenskommelse i LOs styrelse om de långsiktiga målen, nu är det upp till förbunden att visa vilja att följa denna överenskommelse.

Pappers kommer alltid att stå bakom en låglönesatsning, detta gör att det är merparten kvinnor som får högre löner men även vissa män med lika låga löner.
Vi ser att det finns värdediskriminerade grupper i samhället, det handlar om klass och kön och det följs alltid åt.
Lönerna för de lågavlönade skall upp oavsett om det är kvinnor eller män som har dessa låga löner.

Matts Jutterström

Pappersfarg

Källa : Länk till Pappers.se: