NOMINERINGSMÖTE Pappers avd:16, Ortviken

ONSDAG DEN 16/3-2016. KL. 17:00, SKÖNSBERGS FOLKETS HUS. 

UR DAGORDNINGEN:

Nominering av Ordförande för 2 år.

Nominering för fyllnadsval av Kassör för 1 år.

Nominering av Studieorganisatör för 2 år.

Nominering av 2 st. Ledamot för 2 år.

Nominering av Revisor för 2 år.

Nominering Ledamot Förbundsmötet för 1 år.

Nominering av 3 st. Ersättare Förbundsmötet för 1 år.

Rapporter. Avtal 2016.

FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN

Pappers_logo_liten155x100

Rapport efter årsmötet

Mötet öppnades med att Björn Persson presenterade sig och sin nyaste bok.

Parentation över avlidna medlemmar under 2014 genomfördes.

Efter genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2014 samt att revisor berättelsen upplästes så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2014, mötet fortsatte med val.

Val styrelseuppdrag:

Tomas Kristoffersen valdes till kassör för 2 år.

Sven Lundqvist valdes till styrelseledamot för 2 år.

Stefan Kruus valdes till styrelseledamot för 2 år.

Patrik Häggberg valdes till styrelseersättare för 2 år.

Stefan Bergsten valdes till styrelseersättare för 2 år.

Övriga val:

Till revisor för 2 år valdes Bert-Åke Killander.

Till revisor på 1 år valdes Jan Sevon.

Till revisorsersättare på 2 år valdes Jeanette Ögren.

Till revisorsersättare på 1 år valdes Åke Jonsson.

Till ombud för förbundsmötet valdes Jan Öberg.

Till ersättare för förbundsmötet valdes i ordning
1. Sven Lundqvist, 2. Andreas Hallgren, 3. Stefan Kruus.

Till övertidsgranskare på 1 år valdes Jan Öberg.

Till ledamot för förslagskommittén på 1 år valdes Andreas Hallgren.

Till ledamöter för valberedning på 2 år valdes Jan Tjernberg och Kerstin Liden, Jan T. sammankallande.

 

Pappers_logo_liten155x100

Årsmöte Pappers avdelning 16, Ortviken

Avd. 16, Ortviken HAR ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 8 APRIL 2015, KL. 17.00 SKÖNSBERGS FOLKET HUS

UR DAGORDNINGEN:

Beslut om: Ansvarsfrihet.

Val av:

  • Val av Kassör för två år
  • Val av två styrelseledamöter för två år
  • Val av en styrelseersättare för två år
  • Val av en styrelseersättare för ett år
  • Val av en revisor för två år
  • Val av en revisor för ett år
  • Val av en revisorersättare två år
  • Val av en revisorersättare ett år
  • Övriga val enligt valberedningen

 

Förtäring, Lotteri, Föreläsning av Björn Persson

Välkommen! Styrelsen Pappers_logo_liten155x100

Nya ersättare i styrelsen

Efter avdelningsmötet 2014-09-17 så valdes Patrik Häggberg och Erik Modin in som ersättare i styrelsen för Pappers avdelning 16.