Lönerevision 2015

Lönerevisionen 2015 för anställda som omfattas av underhålls lönesystem är nu klart.

Av den fördelningsbara delen i avtalet kommer alla att få minst 300 kr/mån (retroaktivt från 1 april 2015). Inge individuell måluppfyllnad utbetalas då det spretar alldeles för mycket hur målen är satta.

Det jobb som kommer att bedrivas vidare är delar i regelverket som måste justeras samt att vi måste jobba vidare med stödkompetenserna. Även att vi kommer vidare med fjärde steget (expert) finns nerskrivet för alla befattningar.

Den minsta totala löneökningen för 2015 blev 746 kr/mån. 343 kr generella + 103 ÅRD 15 % = 446 kr + minst 300 kr från fördelningsbara delen blir totalt 746 kr/mån.

Nu får vi vänta på vad som kommer i 2016 års avtal.

/Pappers representanter i förvaltningsgruppen.

Pappers_logo_liten155x100

 

Informationsträffar på SCA UH. ang. PM2

Information om status i arbetet/förhandlingar med anledning av nedläggningen PM2 Ortviken.

Fredag 13 november ger ledningen en kort information (ca 20 min).

För grundplacerade på Östrand är det kl. 07:15 i konferensrum Star.

För grundplacerade på Ortviken är det kl. 08:15 i Centralverkstad Mek.

Information från förhandlingar

Nu har första vecka med intensiva förhandlingar passerat med anledning av nedläggningen av PM 2 och varslen för SCA Ortviken och SCA Underhåll.

Pappers kommer att vara restriktiv med information på www.pappers16.se och  på våra sociala medier, på grund av det mediala intresset.

Djupare information och siffror hänvisas till intranätet både då på Ortviken idag samt Pappers.

Vad det gäller förhandlingar för SCA Ortviken så kommer företaget att erbjuda ett antal person prövning om avgångspension.

Vad det gäller förhandlingar på SCA Underhåll så kommer ett första info möte att hållas i skogen nu på måndag kl. 07:15.

 

/Förhandlingskommittén

för SCA Ortviken för SCA Underhåll
Jan Öberg (ordförande avd,16 Ortviken)

Tomas Kristoffersen

Sven Lundqvist

Stefan Kruus

 

Jan Öberg (ordförande avd,16 Ortviken)

Tomas Kristoffersen

Sven Lundqvist

Stefan Kruus

Lars Jonsson (Ordförande avd, 167 Östrand)

Patrik Häggberg

Pappers_logo_liten155x100

Det blir ett nytt lönesystem för SCA Underhåll

Lönesystem SCA-UH

Den 29 januari 2015 så har Pappers avd. 167 och avd. 16 tagit beslut om att säga JA till nya lönesystemet för SCA Underhåll.

Närmare information kommer senare.

Pappersfarg