Information om SCA UH lönesystem efter röstningen

Utifrån omröstningen av SCA UH. lönesystem.

Med röstresultatet 92 st. JA och 67 st. Nej, 2st. ogiltiga, totalt 161 röster.

Beslutar Avd.16 styrelse att säga JA.

Vi inväntar nu ett svar från Avd. 167 Innan det slutliga resultatet fastställs

Mvh
Styrelsen Avd. 16 Ortviken

Pappers_logo_liten155x100

Röstningen blir rådgivande!

Efter medlemsröstning idag den 13/10 – 2014 kl.16:30, på Ortviken och Östrand. Så har medlemmarna i avdelning 167 och avdelning 16, röstat för att en röstning om ett nytt lönesystem inom SCA underhåll skall vara rådgivande.

Styrelserna Pappers avd.16, Ortviken och avd.167, Östrand.

Pappersfarg