NOMINERINGSMÖTE Pappers avd:16, Ortviken

ONSDAG DEN 16/3-2016. KL. 17:00, SKÖNSBERGS FOLKETS HUS. 

UR DAGORDNINGEN:

Nominering av Ordförande för 2 år.

Nominering för fyllnadsval av Kassör för 1 år.

Nominering av Studieorganisatör för 2 år.

Nominering av 2 st. Ledamot för 2 år.

Nominering av Revisor för 2 år.

Nominering Ledamot Förbundsmötet för 1 år.

Nominering av 3 st. Ersättare Förbundsmötet för 1 år.

Rapporter. Avtal 2016.

FÖRTÄRING. LOTTERI. VÄLKOMMEN

Pappers_logo_liten155x100

Röstningen blir rådgivande!

Efter medlemsröstning idag den 13/10 – 2014 kl.16:30, på Ortviken och Östrand. Så har medlemmarna i avdelning 167 och avdelning 16, röstat för att en röstning om ett nytt lönesystem inom SCA underhåll skall vara rådgivande.

Styrelserna Pappers avd.16, Ortviken och avd.167, Östrand.

Pappersfarg

Inför lönesystemsröstning SCA underhåll

Pappers avd. 16, Ortviken
och
Pappers avd. 167, Östrand

Kallar till möte inför lönesystemsröstning för SCA underhåll.

Måndagen den 2014-10-13 kl. 16:30

Platser:

Star vån.8 Östrand och Hörsalen bruksgården Ortviken

Dagordning

Beslut om röstningsförfarande

Rådgivande eller beslutande omröstning.

Styrelserna Avd.16 & 167

Pappersfarg

Informationsmöte på Östrand angående lönesystem SCA-Underhåll

Pappers avdelning 16, Ortviken och avdelning 167, Östrand kallar till

Informationsmöte angående Lönesystem SCA Underhåll

Torsdag den 9 oktober Kl. 16.15

Star Vån 8, Östrand

/ Styrelserna avd: 16 och 167

Till startsidan