Lönerevision 2015

Lönerevisionen 2015 för anställda som omfattas av underhålls lönesystem är nu klart.

Av den fördelningsbara delen i avtalet kommer alla att få minst 300 kr/mån (retroaktivt från 1 april 2015). Inge individuell måluppfyllnad utbetalas då det spretar alldeles för mycket hur målen är satta.

Det jobb som kommer att bedrivas vidare är delar i regelverket som måste justeras samt att vi måste jobba vidare med stödkompetenserna. Även att vi kommer vidare med fjärde steget (expert) finns nerskrivet för alla befattningar.

Den minsta totala löneökningen för 2015 blev 746 kr/mån. 343 kr generella + 103 ÅRD 15 % = 446 kr + minst 300 kr från fördelningsbara delen blir totalt 746 kr/mån.

Nu får vi vänta på vad som kommer i 2016 års avtal.

/Pappers representanter i förvaltningsgruppen.

Pappers_logo_liten155x100

 

Det blir ett nytt lönesystem för SCA Underhåll

Lönesystem SCA-UH

Den 29 januari 2015 så har Pappers avd. 167 och avd. 16 tagit beslut om att säga JA till nya lönesystemet för SCA Underhåll.

Närmare information kommer senare.

Pappersfarg

Information om SCA UH lönesystem efter röstningen

Utifrån omröstningen av SCA UH. lönesystem.

Med röstresultatet 92 st. JA och 67 st. Nej, 2st. ogiltiga, totalt 161 röster.

Beslutar Avd.16 styrelse att säga JA.

Vi inväntar nu ett svar från Avd. 167 Innan det slutliga resultatet fastställs

Mvh
Styrelsen Avd. 16 Ortviken

Pappers_logo_liten155x100

Röstningen blir rådgivande!

Efter medlemsröstning idag den 13/10 – 2014 kl.16:30, på Ortviken och Östrand. Så har medlemmarna i avdelning 167 och avdelning 16, röstat för att en röstning om ett nytt lönesystem inom SCA underhåll skall vara rådgivande.

Styrelserna Pappers avd.16, Ortviken och avd.167, Östrand.

Pappersfarg