Intervju med Matts Jutterström

Den nyvalde förbundsordförande intervjuas.

Om du inte kan se filmen kan ladda ner den här:

Intervju – Matts Jutterström

Källa: www.pappers.se.

Pappers nya förbundsledning

Förbundets verkställande utskott, VU. består av dessa

Matts Jutterström (ny) ordförande,
Mikael Lilja (ny) förste vice ordförande,
Henry Heiniö, andre vice ordförande och förbundskassör.

I förbundsstyrelsen ingår även:

Kenneth Olsson (ny), Husum (Norra Norrland),
Jennie Söderman, Väja (Södra Norrland),
Lars-Göran Johansson, Grycksbo (Gävle-Dala),
Pelle Eriksson, Frövi (Östra distriktet),
Peter Östergren (ny), Skoghall (Västra distriktet),
Nils-Erik Andersson, Värö (Södra distriktet).

Pappers kongressen valde en ny förbundsordförande

Idag lördag den 6/9-14 valdes Matts Jutterström till förbundsordförande av kongressen.

Om inte videon startar ladda ner den här.

Läs vidare om kongressen på DA.se. Klicka här!