Informationsträffar på SCA UH. ang. PM2

Information om status i arbetet/förhandlingar med anledning av nedläggningen PM2 Ortviken.

Fredag 13 november ger ledningen en kort information (ca 20 min).

För grundplacerade på Östrand är det kl. 07:15 i konferensrum Star.

För grundplacerade på Ortviken är det kl. 08:15 i Centralverkstad Mek.

Information från förhandlingar

Nu har första vecka med intensiva förhandlingar passerat med anledning av nedläggningen av PM 2 och varslen för SCA Ortviken och SCA Underhåll.

Pappers kommer att vara restriktiv med information på www.pappers16.se och  på våra sociala medier, på grund av det mediala intresset.

Djupare information och siffror hänvisas till intranätet både då på Ortviken idag samt Pappers.

Vad det gäller förhandlingar för SCA Ortviken så kommer företaget att erbjuda ett antal person prövning om avgångspension.

Vad det gäller förhandlingar på SCA Underhåll så kommer ett första info möte att hållas i skogen nu på måndag kl. 07:15.

 

/Förhandlingskommittén

för SCA Ortviken för SCA Underhåll
Jan Öberg (ordförande avd,16 Ortviken)

Tomas Kristoffersen

Sven Lundqvist

Stefan Kruus

 

Jan Öberg (ordförande avd,16 Ortviken)

Tomas Kristoffersen

Sven Lundqvist

Stefan Kruus

Lars Jonsson (Ordförande avd, 167 Östrand)

Patrik Häggberg

Pappers_logo_liten155x100

Aktuellt

Information från Pappers avd. 16

14/9 Förmöte inför Mbl. Förhandling SCA UH. Övertid – Skiftbyte.

15/9 Ställt inför förvaltningsgrupp och MBL SCA UH. Även inför Avdelningsmöte.

16/9 Förvaltningsgrupp. punkter. Kallkylmodellen, uträkning av lokala fördelningsbara pengarna.

Mbl förhandlingen gick bara igenom förgående protokoll. SCA UH.

Översyn av Omrullaravtalet Ortviken. Säkerhetsrådet, Gå igenom utkast Samverkansavtal Ortviken. Avdelningsmöte Skönsbergs FH. Punkter. Inför Avtal 2016. Inköp av Datorer till Avd.16

17-18/11 Utbildning LO facken och Styrelsemöte LO Distriktet Mellersta Norrland.

21/9 Förmöte inför Mbl förhandling Ortviken. FHV. MBL. Punkter. förgående protokoll,

Arbetssätt PM5 Dagstyrka, Överenskommelse övertid/övergång, Ombudsrullen

Främlingsfientlighet – kampanj, hur har det gått för sommarjobbarna, Dagstyrka PB.

Redovisning övertid, lönecentra och Agda, Stoppremie, Medarbetarundersökningen.

Nya punkter, Årets avtal, Dagstyrkan PB, Överklagan förslagsverksamhet från 2012.

Konsekvenskultur, PIA,

Restlista, Löneskuld, Avtal omrullarna, Pension, Skiftschema/brytpunkt, Stoppremien/ersättningsförteckning, Genomgång av poäng och personliga tillägg.

Ledare/PL – idag och framtiden, Spridningspengar – rutin.

22/9 SVG Ortviken, punkter, 3.1 Arbetsmiljö. 3.2 Kompetensutveckling, 3.3 Jämställdhet.

3.4 Entreprenörer, 4.1 Personalförändringar, 4.2 Övrigt, Avrapportering friskvård.

5.1 Marknadsläge och kundrelaterade mål, 5.2 Intern effektivitet: pågående arbeten och uppföljning. 6.1 Ekonomi, 6.2 Investeringar och projektplaner, 7 Övriga frågor.

23/9 Träff med Avtalsansvarige Förhandlingsombudsman Pappers centralt Pontus Gergsson

Och Förhandlingskommittén Pappers Avd.16 Ortviken.

25/9 Fortsatt Mbl förhandling SCA UH. Angående övertid/övergång och skiftbytte.

28/9 Måndagsmöte FM. 29/9 ledarskapsutbildningen On boarding.

30/9 Förmöte Lönesystem SCA UH. Rehab möte. 1/10 Förvaltningsgrupp SCA UH.

2/10 Avslutning Mbl förhandling SCA UH. Angående övertid/övergång och skiftbytte.

Mbl info. Rekrytering till Massafabriken.

/Jan Öberg

Pappers_logo_liten155x100

Information om SCA UH lönesystem efter röstningen

Utifrån omröstningen av SCA UH. lönesystem.

Med röstresultatet 92 st. JA och 67 st. Nej, 2st. ogiltiga, totalt 161 röster.

Beslutar Avd.16 styrelse att säga JA.

Vi inväntar nu ett svar från Avd. 167 Innan det slutliga resultatet fastställs

Mvh
Styrelsen Avd. 16 Ortviken

Pappers_logo_liten155x100

Inför lönesystemsröstning SCA underhåll

Pappers avd. 16, Ortviken
och
Pappers avd. 167, Östrand

Kallar till möte inför lönesystemsröstning för SCA underhåll.

Måndagen den 2014-10-13 kl. 16:30

Platser:

Star vån.8 Östrand och Hörsalen bruksgården Ortviken

Dagordning

Beslut om röstningsförfarande

Rådgivande eller beslutande omröstning.

Styrelserna Avd.16 & 167

Pappersfarg