Sammandrag från Årsmötet 2016-04-13

Styrelsen för Pappers avdelning 16 beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Följande val genomfördes:

Ordförande för 2 år: Jan Öberg
Kassör för 1 år: Erik Modin
Studieorganisatör för 2 år: Andreas Hallgren
2 ledamöter för 2 år: Magnus Forslund, Christer Johnsen
Styrelseersättare får två år: Lena Enqvist
Revisor för 2 år: Jan Sevón
Revisorsersättare för 2 år: Lars Dahlqvist
Ledamot Förbundsmötet för 1 år: Jan Öberg
Ersättare Förbundsmötet för 1 år: 1 Sven Lundqvist, 2 Andreas Hallgren och 3 Stefan Kruus.
Val av Övertidsgranskare för 1 år: Jan Öberg
Ledamot till förslagskommittén för 1 år: Andreas Hallgren

Ombud för Skönsbergs folkets hus: Alf Söderlund, Janne Sevón, Sven Lundqvist, Jan Öberg, Jan Ericsson, Andy Parment, Martin Sjölander.

Ombud för Söråkers folkets hus valdes Claes Wiklund.

Ombud för Njurundas folkets hus valdes Stefan Kruus.

Ledamot till valberedningen till lika sammankallande för 2 år: Tommy Aliranta
Ledamot till valberedningen för 1 år: Heléna Hemmingsson

Val av Skyddsombud:
(De val som det står till 2016 , blir mandatperioden till decembermötet 2016)
Fyllnadsval Lars Enqvist till 2017 LWC1 skift 1
Fyllnadsval Kent Hörnlund till 2017 LWC1 skift 2
Nyval Lotti Dahlström till 2018 LWC1 skift 3
Omval Krister Mohlin till 2018 LWC1 skift 4
Fyllnadsval Stefan Ljunglöf till 2016 LWC4 skift 4
Fyllnadsval Mikael Weckenberg till 2017 LWC4 skift 5
Omval Håkan Viklander till 2018 PM5 dagen
Fyllnadsval Patrik Nordin till 2017 PM5 skift 2
Fyllnadsval Thomas Nyberg till 2017 PM5 skift 3
Fyllnadsval på Håkan Sjöström till 2016 VED skift 2
Nyval Ingemar Nyberg-Tjäderbom till 2018 VED skift 3
Fyllnadsval på Anders Block till 2017 VED skift 4
Fyllnadsval på Mikael Sundberg till 2016 VED skift 5
Omval Kjell-Uno Hådén till 2018 VED dagen
Omval Tobias Wennerås till 2018 MASSA skift 2
Fyllnadsval Christian Selin-Gullinder till 2017 MASSA skift 3
Omval Peter Angelöw till 2018 ÅC skift 2
Nyval Jens Berglund till 2018 ÅC skift 3
Omval Erik Dahlin till 2018 ÅC skift 4
Nyval Lena Enquist till 2018 Portvakt skift 3

Omval Christina Andersson till 2018 EA CUH dagen (SCA UH)
Nyval Peter Norgren till 2018  MEK CV dagen (SCA UH)
Omval Erik Sjölander till 2018 MEK UH dagen (SCA UH)
Omval Mats Forsberg-Svensson till 2018 Valsteknik dagen (SCA UH)
Nyval Henriette Jakobsson till 2018 Serviceteknik FM dagen (SCA UH)
Nyval Anders Olsen till 2018 EA NÄR-UH VME dagen (SCA UH)

Val av Huvudskyddsombud:
(De val som det står till 2016 , blir mandatperioden till decembermötet 2016)
Omval Lars Dahlqvist till 2018 LWC 1 skift 5
Omval Helena Hemmingsson till 2018 LWC 4 skift 3
Nyval Per Håkansson till 2018 PM5 skift 4
Fyllnadsval Andreas Hallgren till 2017 VED skift 1
Fyllnadsval Ingemar Widell till 2016 ÅC skift 1

Val av försäkringsinformatörer:
Omval Jan Öberg på 3 år
Omval Lars Dahlqvist på 3 år
Omval Hans Göran Sjödin på 3 år
Omval Jeanette Ögren på 3 år

Val av Politisk ansvarig för 2 år: Patrik Häggberg

Pappers_logo_liten155x100

Rapport efter årsmötet

Mötet öppnades med att Björn Persson presenterade sig och sin nyaste bok.

Parentation över avlidna medlemmar under 2014 genomfördes.

Efter genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2014 samt att revisor berättelsen upplästes så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2014, mötet fortsatte med val.

Val styrelseuppdrag:

Tomas Kristoffersen valdes till kassör för 2 år.

Sven Lundqvist valdes till styrelseledamot för 2 år.

Stefan Kruus valdes till styrelseledamot för 2 år.

Patrik Häggberg valdes till styrelseersättare för 2 år.

Stefan Bergsten valdes till styrelseersättare för 2 år.

Övriga val:

Till revisor för 2 år valdes Bert-Åke Killander.

Till revisor på 1 år valdes Jan Sevon.

Till revisorsersättare på 2 år valdes Jeanette Ögren.

Till revisorsersättare på 1 år valdes Åke Jonsson.

Till ombud för förbundsmötet valdes Jan Öberg.

Till ersättare för förbundsmötet valdes i ordning
1. Sven Lundqvist, 2. Andreas Hallgren, 3. Stefan Kruus.

Till övertidsgranskare på 1 år valdes Jan Öberg.

Till ledamot för förslagskommittén på 1 år valdes Andreas Hallgren.

Till ledamöter för valberedning på 2 år valdes Jan Tjernberg och Kerstin Liden, Jan T. sammankallande.

 

Pappers_logo_liten155x100

Årsmöte Pappers avdelning 16, Ortviken

Avd. 16, Ortviken HAR ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 8 APRIL 2015, KL. 17.00 SKÖNSBERGS FOLKET HUS

UR DAGORDNINGEN:

Beslut om: Ansvarsfrihet.

Val av:

  • Val av Kassör för två år
  • Val av två styrelseledamöter för två år
  • Val av en styrelseersättare för två år
  • Val av en styrelseersättare för ett år
  • Val av en revisor för två år
  • Val av en revisor för ett år
  • Val av en revisorersättare två år
  • Val av en revisorersättare ett år
  • Övriga val enligt valberedningen

 

Förtäring, Lotteri, Föreläsning av Björn Persson

Välkommen! Styrelsen Pappers_logo_liten155x100