Pappers kongressen valde en ny förbundsordförande

Idag lördag den 6/9-14 valdes Matts Jutterström till förbundsordförande av kongressen.

Om inte videon startar ladda ner den här.

Läs vidare om kongressen på DA.se. Klicka här!

Resultat efter årsmötet

Årsmötet avklarat där Jan Öberg valdes till ny ordförande i avd. 16

Jan Öberg, LWC 1 skift 1, valdes i kväll till ny ordförande för 2 år i Pappers avdelning 16 Ortviken.

Bland övriga val som förrättades kan nämnas följande resultat:

Studieorganisatör för 2 år: Andreas Hallgren, Ved skift 3

SHSO för 3 år: Hans-Göran Sjödin, FU Teknik

Styrelseledamöter för 2 år: Christer Johnsen, Massa och Anna-Lena Bruksås, Energi

Styrelseersättare för 2 resp 1 år: Stefan Kruus, Förråd och Stefan Bergsten, Hydraul

Revisor för 2 år: Fredrik Nilsson, Kemikaliemottagare Pappersbruk