Sammandrag från nomineringsmötet

Nominering av Ordförande för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Öberg

Nominering till fyllnadsval Kassör för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Erik Modin

Nominering av Studieorganisatör för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Andreas Hallgren

Nominering av 2 ledamöter för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Magnus Forslund och Christer Johnsen

Nominering av Revisor för 2 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Sevon

Nominering av Ledamot Förbundsmötet för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera Jan Öberg

Nominering av 3 st. Ersättare Förbundsmötet för 1 år:

Beslut: Mötet beslutade genom acklamation att nominera enligt följande ordning 1 Sven Lundqvist, 2 Andreas Hallgren och 3 Stefan Kruus.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.