Lönerevision 2015

Lönerevisionen 2015 för anställda som omfattas av underhålls lönesystem är nu klart.

Av den fördelningsbara delen i avtalet kommer alla att få minst 300 kr/mån (retroaktivt från 1 april 2015). Inge individuell måluppfyllnad utbetalas då det spretar alldeles för mycket hur målen är satta.

Det jobb som kommer att bedrivas vidare är delar i regelverket som måste justeras samt att vi måste jobba vidare med stödkompetenserna. Även att vi kommer vidare med fjärde steget (expert) finns nerskrivet för alla befattningar.

Den minsta totala löneökningen för 2015 blev 746 kr/mån. 343 kr generella + 103 ÅRD 15 % = 446 kr + minst 300 kr från fördelningsbara delen blir totalt 746 kr/mån.

Nu får vi vänta på vad som kommer i 2016 års avtal.

/Pappers representanter i förvaltningsgruppen.

Pappers_logo_liten155x100

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.