Information från Pappers styrelse och förhandlingskommitté

Här kommer det lite info från Pappers Avd.16 styrelse och förhandlingskommittén angående nerläggningen av PM 2.

 

För det första så måste vi medlemmar i Pappers hjälpa och stötta varandra och även vara behjälpligt till Pappers förhandlingskommitté.

Vi kommer att ha vår första Mbl förhandling på måndag den 2/11 där vi förväntar oss turordningslistor och antal tjänster som företaget tänker varsla på kollektivsidan.

Vi har förhandlingar först med Ortviken sedan med SCA UH. Det är även förhandlingar på torsdag både Ortviken och SCA UH. Det är en egen turordningskrets för SCA UH.

Vi kommer att lägga ut info på våra hemsidor så fort vi har något att komma med.

Pappers_logo_liten155x100

Bookmark the permalink.

Comments are closed.