Aktuellt v.38

Hej!

Jag/styrelsen har fått till mig att jag ska förmedla vad vi gör i styrelsen/ordförande under veckorna. Jag tänkte börja med den första förhandlingen vi hade efter semestern och fram till fredagen den 10/9 2015.

Det jag skriver från MBL och olika möten/träffar blir i första hand i punktform där ni som medlem kan ta kontakt med mig om ni vill ha mer ingående i något eller skicka ett mail eller sms.

SCA UH

Mbl förhandling SCA UH. 2015-08-19
Förgående protokoll. Hängavtal GS. Samverkansavtal. Förvaltningsgrupp nästa möte 16/9. Kulturarbetet. Referensgrupp bestående av HR och ULG. Arbetsgrupp bestående av arbetsgivare och medarbetare. 10 st. halvdagar med kulturarbete under oktober. Ledarträffar kommer också att genomföras innan de 10 halvdagarna.
FM – organisation. Konsekvensanalys ska göras tillsammans med facket och arbetsgivaren.
Ett info. möte för FM- organisationen skedde fredag den 2015-08-28.
Övertidsredovisning månadsvis. Agda – återförtid. Klämdagar – beräkning. Skälsjön. Kränkning av föreningsrätten. Ledare idag och framtiden. Semesterperioden. Övertidsöverträdelse. Förhandlingsframställan.

SCA Ortviken

MBL förhandling Ortviken. 2015-08-24 Förgående protokoll. Arbetssätt PM5 Dagstyrka.
Överenskommelse övertid/övergång. AFA/FK. Ombudsrollen. Ungdomslöner. Genomgång av poäng och personliga tillägg. Utvärdering stoppremie och Emba LWC 1.
Främlingsfientlighet – kampanj.

Nya punkter. Övertidsredovisning månadsvis. Redovisning avbruten semester. Skiftbyten/Läge i Pappersbruket ock VME, förturslistor. Hur har det gått för semesterjobbarna.
Ledare idag och framtiden. Ved och Energi. Dagstyrkan PB.
Restlista. Löneskuld. ATK-val via webben. Avtal omrullarna. Pension. Skiftschema/brytpunkt.
Flex för medarbetare vid omrullning (Företaget) Stoppremien/Ersättningsförteckning.

MBL Förhandling enligt förhandlingsframställan om övertid/skiftbyte SCA UH. 2015-08-28

Träff med hela FM – organisationen den 28/8. Pappers Avd.16 AU-möte den 31/8

Avtalskonferens/lönebildningskonferens i Stockholm Pappers Centralt. Tomas och Jan den 1-2/9

Konsekvensanalys FM org. den 3/9. Uppföljning daggående Pappersbruket med HR. 3/9

7/9 Måndagsmöte FM. Förmöte inför MBL Ortviken. Fabriksmöte. Mbl förhandling Ortviken. Nya punkter. Redovisning övertid. Avbryten semester HR har fått in en. Lönecenter Agda. Flex. Stoppremie. Spridningspengar – rutin. Medarbetarundersökning. Föräldraledighet. Förgåendeprotokoll/Restlista se 24/8.

Styrelsemöte Avd.16 2015-09-08. Styrelsen var på ett lunch seminarium där LO;s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson pratade om Vägen till “Full sysselsättning och Rättvisare Löner”.

Studieorganisatören Andreas Hallgren var på POSK möte i Älvsbyn den 8-9/9

Kassören Tomas Kristoffersen började jobba halvtid från 1/9 måndag och tisdag ojämnaveckor. Onsdag-torsdag och fredag jämnaveckor. Tomas har semester från den 10/9 och åter den 21/9.

/Jan Öberg

Bookmark the permalink.

Comments are closed.