Röstningen blir rådgivande!

Efter medlemsröstning idag den 13/10 – 2014 kl.16:30, på Ortviken och Östrand. Så har medlemmarna i avdelning 167 och avdelning 16, röstat för att en röstning om ett nytt lönesystem inom SCA underhåll skall vara rådgivande.

Styrelserna Pappers avd.16, Ortviken och avd.167, Östrand.

Pappersfarg

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.